OVER

FILM TALK is een Nederlandstalig online filmtijdschrift dat zich voornamelijk toespitst op interviews met acteurs, actrices en filmmakers die in hun eigen woorden uitleggen waarom films altijd zo bijzonder zijn. Met hun achtergrond, ervaring voor of achter de camera, hun visie, evenals hun werk, passie, doorzettingsvermogen, geduld, inspiratie, talent, en toewijding, en de manier waarop ze met andere getalenteerde vaklui samenwerken op de set van hun films, hopen we een idee te geven hoe hun creatieve breinen functioneren om alle magie op het witte doek te projecteren. Ze hebben allen bijgedragen aan het verbreden van de filmhorizon door te tonen wat een film kan betekenen, en wat de mogelijkheden van het medium film zijn. Hun bijdrage aan de meest populaire kunstvorm sinds het begin van de twintigste eeuw is van onschatbare waarde, en daarom is het onze missie om film te promoten in de breedst mogelijke zin van het woord, met inbegrip van al die uiterst getalenteerde mensen die er van op de eerste rij bij betrokken zijn.

Dit is een non-profit online filmtijdschrift, zonder enige vorm van advertenties, zonder financiële ondersteuning, fondsen of sponsors. Alle artikels zijn geschreven door Leo V., die de afgelopen vier decennia essays schreef en interviews deed voor diverse Nederlandstalige publicaties. Hij is ook mede-beheerder van deze filmwebsite.

Een stevige handdruk van tweevoudige Césarwinnares Sandrine Bonnaire | Film Talk Archive

Deze webstek werd opgestart in mei 2019, in navolging van zijn Engelstalige broer filmtalk.org die nu in zijn zevende jaar is. Gelet op het aantal views en bezoekers die we daar tot dusver met genoegen hebben mogen verwelkomen, wordt hier met bijzonder veel ambitie gewerkt aan het concept van zowel de Nederlandstalige als de Engelstalige FILM TALK.

Vanwege de privacy issues betreffende een aantal sociale media accounts de afgelopen jaren, en om de rechten van eigen foto’s—waarvoor meermaals op eigen kosten bijna de halve wereld werd afgereisd—niet zomaar uit handen te geven, zijn alle social media accounts van de Engelstalige FILM TALK permanent verwijderd, wat betekent dat er geen shares, likes of followers meer zijn. Voor de Nederlandstalige FILM TALK zijn er evenmin plannen om nog dergelijke accounts op te starten. Gelukkig wordt er op het internet heel wat afgesurft, en wordt hij gemakkelijk opgepikt door de zoekmachines—wat ook het Amerikaanse vakblad Variety niet ontgaan is.

© 2019-2023 FILM TALK | Alle rechten voorbehouden